Pravidlá akcie “VYSVEDČENIE s BRGR.sk” 

pravidlá a podmienky akcie s názvom “VYSVEDČENIE s BRGR.sk” (ďalej aj ako „akcia“).

Vyhlasovateľ akcie:

brgr.sk s.r.o., Laborecká 2540, IČO: 53 333 233

Dátum konania akcie: 

30.6.2023, od 11.00 do 19.00 hod. 

Miesto konania akcie: 

BRGR.sk, Laborecká 2540, Humenné

Podmienky akcie: 


V Humennom dňa 27.6.2023

brgr.sk s.r.o.