LÁTKY ALEBO VÝROBKY SPÔSOBUJÚCE ALERGIE ALEBO NEZNÁŠANLIVOSŤ


(1) A výrobkov z nich, pokiaľ proces, ktorým prechádzajú, nezvyšuje úroveň alergenity podľa hodnotenia úradu pre príslušný výrobok, z ktorého pochádzajú.

INFORMÁCIE O PRODUKTOCH, CENÁCH, A KRAJINE PÔVODU

Pokrmy a nápoje podávané v reštaurácii sú určené na okamžitú spotrebu.
Uvedené ceny sú v EUR a sú odporúčané.
Jedna dávka nápoja je 300 ml.  ( predajná jednotka je 300ml ), dávka Hranoliek je 160 g,  dávka Coleslaw šalátu je 70 g, dávka omáčok je 30 g.
Hmotnosť mäsa, hranoliek a šalátov je uvedená v surovom stave.
Krajina pôvodu mäsa je vyznačená skratkou krajiny (SK- Slovensko, CZ - Česká republika …)

ZÁKAZ PREDAJA ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV A TABAKOVÝCH VÝROBKOV OSOBÁM MLADŠÍM AKO 18 ROKOV

FAJČENIE ZAKÁZANÉ

Porušenie zákazu fajčenia v týchto priestoroch podľa § 9 ods.1 zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov je možné ohlásiť na týchto úradných miestach:


RÚVZ Humenné, Ul. 26. novembra č. 1507/2, 066 18 Humenné, 057/775 27 94, hn.ruvz@uvzsr.sk


ostatné kontrolné orgány: